SINTERKLAASVERS

Wat concludeert de jurist op Sint Nicolaasavond

na ettelijke glaasjes bisschopswijn?

Dat Zwarte Piet een racistisch fenomeen is

in strijd met Artikel 1 van de Grondwet

en de VN-Verklaring van de Rechten van de Mens?

Dat de Goedheiligman, ten aanzien van zijn paard

dat onafgebroken op al die daken kletteren moet,

Artikel 16 Gezondheids- en Welzijnswet Dieren

stelselmatig overtreedt?

Dat kwistig pakjes gooien door de schoorsteen

in strijd is met de Warenwet, de Wet cadeaustelsel

 en met diverse voorschriften van de Brandweer?

Welnee, de jurist denkt na over het auteursrecht.

Berust dat bij de dichter of bij de Bijenkorf

als daar de dichter, in tijdelijk dienstverband als hofpoƫet van Sint Nicolaas,

een kunstig rijm maakt, indien gewenst, voor je surprise?

Zie hoe hij glimlacht, de jurist, zo onverwacht is zijn conclusie.

Het auteursrecht op het Sinterklaasvers berust bij

Sinterklaas.

Manuel Kneepkens